don’t shoot the body shit the president

Don`t shoot the body, shit the president, 2017. Dança Butoh realizada na abertura da mostra Vortex. Luthier Bar.